بیوفیلتر/ پکیج زلالسازی آب های گل آلود

شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره
ویژگی های محصول
پکیج زلالسازی آب های گل آلود با افتخار ساخت ایران

بیوفیلتر

 

بیوفیلتر موفق ترین تکنولوژی تصفیه پساب در دنیا
راکتور بیولوژیکی تصفیه پساب با بستر متحرک
حذف ازت آمونیاکی با بیوفیلتر
تصفیه پساب شیلات و آبزیان

مزایا بیوفیلتر:

گاز زدائی از آب های زیر زمینی

ارزان ترین روش حذف کدورت

پیش تصفیه آبهای سطحی

پکیج زلالسازی آب های گل آلود با افتخار ساخت ایران