شرکت تابش نمای نوین

خدمات شرکت تابش نمای نوین:
- تجهیزات حفاظت در برابر اشعه
- کنترل کیفیت دستگاه های پرتوتشخیصی
- حفاظ سازی مراکز کار با پرتو
- ارائه دهنده خدمات سربکوبی اتاق های کار با پرتو و ساخت درب سربی جهت مراکز پرتوپزشکی
محصولات صنعتی: سختی سنج، تست ذرات مغناطیسی، تست مایعات نافذ، تست اولتراسونیک و...
محصولات پزشکی: تجهیزات کنترل کیفی در پرتودرمانی، تجهیزات آشکارسازی و دزیمتری پرتوها، پزشکی هسته ای و رادیولوژی تشخیصی

کلمات قابل جستجو

  • تابش نمای نوین
  • تجهیزات
  • پرتو
  • حفاظت
  • سربکوبی
  • بهداشت پرتوها

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی