شرکت سازآب صنعت پژوه

شرکت سازآب صنعت پژوه، در زمینه طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد و نیروگاه، مخازن تحت فشار و ذخیره و آب، سیستم های برق و ابزار دقیق پروژه های صنعتی، ساخت و نصب سازه های فلزی سنگین و نیمه سنگین، اجرای پروژه های خطوط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • سازآب صنعت
  • مخازن تحت فشار
  • مخزن ذخیره
  • مخزن آب
  • ایستگاه پمپاژ
  • سازه های فلزی سنگین و نیمه سنگین
  • خطوط انتقال آب
  • طراحی
  • سازآب صنعت پژوه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی