شرکت مهندسی پایش صنعت آروشا

شرکت مهندسی پایش صنعت آروشا ماموریت دارد که در قلمرو صنعت و خدمات، پاسخگوی نیازهای مشتریان در موارد مختلف از جمله ارائه تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، آلایندهای زیست محیطی، ایمنی صنعتی، خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های سازمانی شرکت، ارتقاء سطح دانش و عملکرد نظام مدیریتی و پیروی از یک برنامه جامع سازمانی به سرعت دایره خدمات خود را توسعه بخشد.
عمده خدمات شرکت:
واردات و عرضه تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، آلاینده های زیست محیطی و ایمنی صنعتی
تجهیز آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط
تجهیز آزمایشگاههای معتمد محیط زیست و خدماتی

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مهندسی پایش صنعت آروشا
  • عوامل زیان آور محیط کار
  • آلایندهای زیست محیطی
  • ایمنی صنعتی
  • بهداشت حرفه ای
  • بهداشت محیط
  • محیط زیست
  • آزمایشگاه معتمد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی