شرکت نوین تصفیه

شرکت نوین تصفیه در زمینه ساخت و طراحی دستگاه های تصفیه در ظرفیت های گوناگون، تعمیرات و نصب دستگاه های تصفیه آب و همچنین تامین قطعات اصلی و مواد مصرفی مورد نیاز برای دستگاه تصفیه آب فعالیت می کند.
محصولات این شرکت:
-دستگاه تصفیه آب صنعتی، کشاورزی و دریایی
-دستگاه آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی
-آنتی اسکالانت

کلمات قابل جستجو

  • نوین تصفیه
  • تصفیه آب
  • آب شیرین کن
  • کشاورزی
  • صنعتی
  • تعمیرات تخصصی
  • طراحی
  • دستگاه تصفیه آب
  • آنتی اسکالانت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی