شرکت مهرگان صنعت آب

شرکت مهرگان صنعت آب با هدف تأمین تجهیزات و مشاوره در زمینه آنالیز و سنجش پارامترهای کیفی و کمی آب جهت کاربردهای مختلف تأسیس شد و بعد از سه دهه تجربه، علاوه بر فعالیت در زمینه تأمین کالا، به ارائه خدمات مهندسی در زمینه های طراحی سیستم های آنالیز آب و بخار و مشاوره و طراحی در ساخت تصفیه خانه فاضلابهای صنعتی و شیرابه نیز می پردازد.

کلمات قابل جستجو

  • مهرگان صنعت آب
  • فتومتر
  • کدورت سنج
  • BODمتر
  • فاضلاب صنعتی
  • شیرابه
  • طراحی
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی