شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

شرکت بارثاوا ابتکار یگانه در زمینه برگزاری نمایشگاههای تخصصی و بین المللی، برگزاری سمینارها و همایش ها از جمله نمایشگاههای HSE، سیستم های حفاظتی امنیتی، امداد و نجات و ایمنی و آتش نشانی در سطح کشور فعالیت می کند.

کلمات قابل جستجو

  • بارثاوا ابتکار یگانه
  • نمایشگاه
  • HSE
  • امداد و نجات
  • آتش نشانی
  • آتشنشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی