مهندس طیبه کوچکی

- کارشناس مهندسی بهداشت محیط
- توانمند در ارائه مشاوره های بهداشت مواد غذایی و اماکن مشمول آیین نامه ماده اصلاح 13
- مایل به فعالیت در سایر حیطه های محیط زیست، بهداشت محیط و ایمنی

کلمات قابل جستجو

  • کارجویان
  • بهداشت محیط
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی