انجمن مسئولین ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه

فعالیت انجمن مسئولین ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه:
- پیگیری امورات صنفی و ارتقاء جایگاه ایمنی و بهداشت
- تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی و تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با همکاری اداره کار
- برگزاری دوره ها و سمینارهای تخصصی مختلف hse
- ارتباط با صنایع برای بررسی مشکلات در حوزه hse

کلمات قابل جستجو

  • انجمن مسئولین ایمنی حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه
  • ایمنی
  • بهداشت
  • hse
  • حفاظت فنی
  • بهداشت کار
  • صلاحیت ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی