گروه کاسپین

گروه کاسپین با ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته سلامت، ایمنی، محیط زیست، کیفیت و مدیریت در قالب یک گروه مستقل ، معظم و پیشرو و استوار بر ارائه راه حل های مبتنی بر استاندارد و خلاقیت فعالیت میکند. گروه کاسپین در حال حاضر به پشتوانه کارکنان کارآزموده، تجارب ارزنده، دانش روز، ابتکار و نوع آوری ،سرمایه گذاری در علوم و ابزارهای نوین بعنوان یکی از برجسته ترین گروه های فنی، مهندسی و علمی در قلمرو HSEQ در کشور محسوب می گردد.مأموریت گروه کاسپین، کمک و حمایت از جامعه صنعتی جهت ایجاد یک محیط کار سالم، ایمن و پاک می باشد تا آنها را قادر نماید که محصولات، خدمات و فعالیت های خود را با کیفیت مطلوب عرضه نمایند.

کلمات قابل جستجو

 • گروه کاسپین
 • کاسپین دانش آسیا
 • مهندسی پایش سیستم مهر
 • کاسپین کیفیت آسیا
 • آموزش بورد تخصصی HSE
 • دوره های IOSH
 • IEMA
 • خدمات مهندسی در حوزه HSEQ
 • مشاوره فنی و تخصصی تعالی HSEQ
 • مشاوره مدیریت ریسک ، حوادث و بحران
 • مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
 • بازرسی جرثقیل
 • ایمنی
 • بهداشت
 • محیط زیست
 • کاسپین
 • HSEQ
 • محیط کار سالم
 • مشاوره
 • آموزش
 • گواهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی