شرکت گواراب سازان دشت سبز

شرکت گواراب سازان دشت سبز بطور کلّی ساختار خویش را بر فعّالیت در صنعت تصفیه آب قرار داده است.
محصولات شرکت:
- فیلتر پلی پروپیلنی
- دستگاه تصفیه آب

کلمات قابل جستجو

  • گواراب سازان دشت سبز
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • فیلتر پلی پروپیلنی
  • دستگاه تصفیه آب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی