شرکت بسیط تحقیق آسیا

شركت بسیط تحقیق آسیا بعنوان طراح و مجری پروژه های مدیریت پسماند و سازنده کارخانه های بازیافت زباله و سایر پسماندها، با هدف فعالیت در این زمینه در جهت کمک به سازمانها و شرکت های متولی امر پسماند در کشور تأسیس شده تا ضمن مشارکت در یک هدف اجتماعی، از نتایج برد- برد آن نيز بهره مند گردد.هدف از تاسیس شركت بسیط تحقیق آسیا ايجاد توانمندي و پتانسيل لازم جهت طراحي سيستم، فرآيندها، دستگاهها و تجهیزات و اجراي طرحهاي جامع مدیریت پسماند و بازيافت در چارچوب قانون مديريت پسماندها و ارائه خدمات مهندسي، پشتيباني فني و اجرائی می باشد. بدیهی است که این پتانسیل كليه زمینه ها از جمله مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و خدمات پس از فروش را شامل خواهد شد .

کلمات قابل جستجو

  • شركت بسیط تحقیق آسیا
  • پسماند
  • بازیافت
  • دستگاه بازیافت
  • خدمات شهری
  • امحا زباله
  • پسماند صنعتی
  • پسماند شهری
  • مدیریت پسماند
  • تجهیزات بازیافت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی