انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار یزد

فعالیت های انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار یزد:
- برگزاری کلاس ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک برای مسئول ایمنی
- برگزاری کلاس ایمنی کارگری
- تأیید صلاحیت ایمنی
- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ایمنی به عنوان همکار آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
- عضویت در کمینه استانی تأیید صلاحیت پیمانکاران
- پرداخت تمامی یا بخشی از هزینه شرکت اعضا در دوره های آموزشی و نمایشگاه های مرتبط با ایمنی و بهداشت کار
- برگزاری همایش و گردهمایی های مختلف به مناسبت های خاص برای انجمن
- تهیه امکانات فرهنگی و ورزشی برای اعضی انجمن به صورت رایگان، مانند: تهیه بلیط نمایش، بلیط استخر، اردوی علمی تفریحی به خصوص در زمینه زیست محیطی
- شرکت در تکمیل پرونده پیمانکاران در جهت دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران
- برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقاء سطح دانش اعضای انجمن به صورت رایگان با اسفاده از اساتید تراز اول کشور
- تأمین امتیاز و تسهیلات وام قرض الحسنه از طریق سپرده گذاری در بانک رسالت

کلمات قابل جستجو

  • انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار
  • ایمنی
  • بهداشت
  • بهداشت کار
  • انجمن
  • آموزش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی