شرکت خدمات ایمنی آذرنشان

شرکت خدمات ایمنی آذرنشان دارنده پروانه صلاحیت از مرکز تحقیقات و تعلیمات از سال 1386 در استان یزد آماده ارائه خدمات تهیه و تأمین تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی، شارژ، تست و فروش کپسول های آتش نشانی اطفاء حریق، برگزاری مانور و آموزش ایمنی و کار با کپسول های آتش نشانی می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • خدمات ایمنی آذرنشان
  • تجهیزات حفاظت فردی
  • تجهیزات ایمنی
  • کپسول آتش نشانی
  • اطفاء حریق
  • آموزش
  • آتشنشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی