شركت نیسا صنعت آریانا

شركت نیسا صنعت آریانا با هدف ارائۀ خدمات تخصصی در حوزۀ صدا و ارتعاش تأسیس شد.
خدمات شرکت:
- تأمین تجهیزات اندازه‌گیری، تست، آنالیز و عیب‌یابی
- خدمات فنی مهندسی
- مشاوره و آموزش
- کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و آنالیز صدا و ارتعاش
محصولات شرکت:
- تجهیزات پایش وضعیت (CM) و تحلیل ارتعاشات
- تجهیزات آزمایشگاه های تخصصی صنایع خودرو
- سیستم های پایش و اندازه گیری صدا و تحلیل آکوستیک
- تجهیزات و سیستم های تحقیقاتی و کنترل کیفی
- تجهیزات داده برداری، پایش و کالیبراسیون

کلمات قابل جستجو

  • نیسا صنعت آریانا
  • تجهیزات
  • مشاوره
  • آنالیز
  • کالیبراسیون
  • آلودگی صوتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی