شرکت آرمان تردد صدرا

شرکت آرمان تردد صدرا با حضور جمعی از کارشناسان با سابقه صنعت ترافیک و با هدف تولید و تأمین تجهیزات و علائم ترافیکی مورد استفاده در شهرها و جاده های کشور تأسیس شده است. همچنین ایمن سازی معابر و جاده ها، ارائه خدمات به شهرداری ها، ادارات راه استان ها و پیمانکاران مرتبط با این دو نهاد، از دیگر اهداف تشکیل شرکت آرمان تردد صدرا می باشد.
محصولات و خدمات:
- محصولات ترافیکی الکترونیکی: تابلو چشمک زن برقی، چراغ چشمک زن سولار و...
- علائم ترافیکی و راهنمایی عمودی: شامل انواع تابلوهای ترافیکی و...
- علائم ترافیکی و راهنمایی افقی: استوانه ایمنی، سرعتگیر، چشم گربه ای و ...

کلمات قابل جستجو

  • آرمان تردد صدرا
  • تجهیزات
  • خدمات شهری
  • علایم ترافیکی
  • ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی