صنایع آب و عمران ایران

صنایع آب و عمران ایران با هدف کمک به توسعه کشور، استقلال صنعتی و کاهش وابستگی به دیگران و با راهکار ایجاد خودکفایی در برخی از تجهیزات مورد استفاده در صنعت کشور تأسیس شد.شیرهای نیمه اتوماتیک چندراهه سختی گیر معروف به سلوالو از اولین تولیدات شرکت بوده است. که طراحی و ساخت این شیرها در 7 اندازه توسط این شرکت، مشابه با مارک (آکواتیک آمریکا) برای اولین بار در ایران انجام شد. این شرکت هم اکنون به عنوان تنها تأمین کننده برتر این شیرها، که کاربرد گسترده در تمام تصفیه خانه ها و واحدهای تأسیسات همه کارخانه ها و مجتمع های صنعتی دارند، مطرح است.

کلمات قابل جستجو

  • بلوئر هوا
  • یونیت وکیوم
  • مخازن سختی گیر
  • فیلتر شنی
  • دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز
  • صنایع آب و عمران ایران

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی