شرکت آبرام (آب راهبر محاسب)

شرکت آبرام (آب راهبر محاسب) متشکل از دو بخش گروه طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب و آزمایشگاه آب و فاضلاب می باشد.
خدمات شرکت:
- طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب: تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده، تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده با بستر متحرک، تصفیه فاضلاب به روش راکتور بیولوزیکی غشایی و...
- سیستم تصفیه آب: فیلتر شنی، سختی گیر و...

کلمات قابل جستجو

  • آبرام (آب راهبر محاسب)
  • آب و فاضلاب
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • طراحی
  • تصفیه
  • تصفیه فاضلاب
  • تصفیه آب
  • فیلتر شنی
  • سختی گیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی