شرکت آب سامان ابرگان

محصولات شرکت آب سامان ابرگان:
- نرم افزار پایش آنلاین محیط زیست
- تله متری و دیتالاگر
- آنالایزر آب و فاضلاب
- آنالایزر هوای محیط
- آنالایزرهای گاز
خدمات شرکت:
- پشتیبانی و راه اندازی نرم افزار ثبت اطلاعات محیط زیستی
- راهبری ایستگاه های سنجش آلودگی
- راهبری تصفیه خانه
- آزمایشات سنجش کیفیت پساب
- تعمیر اسپکتروفتومتر، تعمیر آنالایزر آب و پساب، تعمیر آنالایزر هوا

کلمات قابل جستجو

  • آب سامان ابرگان
  • تصفیه
  • محیط زیست
  • آب و فاضلاب
  • آنالایزر
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی