انجمن علمی دانشجویی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت یزد

اهداف آموزشی:
- برگزاری کارگاه ها، سمینار و کمپین اطلاع رسانی در حوزه سلامت
اهداف پژوهشی:
- انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه سلامت

کلمات قابل جستجو

  • آموزش بهداشت
  • ارتقای سلامت
  • انجمن علمی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی