شركت مهندسين مشاور زيست محيطي بوم پايش اصفهان

شركت مهندسين مشاور زيست محيطي بوم پايش اصفهان در زمینه های مطالعه، پژوهش و خدمات مرتبط با موارد بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مباحث استانداردهای زیست محیطی، سیستم های مدیریت و پایش زیست محیطی، استقرار سیستم های HSE_MS و HSE plan و سیستم های مدیریت زیست محیطی (سری ISO14000 ، سری ISO18000 ، سری ISO2000، سری ISO90) و ...، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سایر مباحث HSE و ایمنی و ISOها به صورت انفرادی، گروهی، عمومی درون سازمانی و مجازی، دوره های آموزشی مرتبط با نباحث فضای سبز، تأمین نیروی انسانی موقت، فعالیتهای خدماتی و رفاهی و کلیه عملیات بازرگانی مطابق با مباحث ذکر شده، ارائه نرم افزارهای مرتبط با الگوهای زیست محیطی، نرم افزارهای سیمستم های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، نرم افزارهای مرتبط با مدلسازی آلودگی های زیست محیطی، طراحی و بهره برداری از انرژی های نو، طراحی سیستم های بیوگاز فعالیت می کند.

کلمات قابل جستجو

 • شركت مهندسين مشاور زيست محيطي بوم پايش اصفهان
 • مهندسين مشاور زيست محيطي
 • بوم پايش
 • مطالعه و پژوهش
 • بهداشت
 • ایمنی
 • محیط زیست
 • HSE
 • سیستم های مدیریت
 • مدیریت و پایش زیست محیطی
 • استقرار سیستم های HSE_MS
 • HSE plan
 • سیستم های مدیریت زیست محیطی
 • ISO14000
 • ISO18000
 • ISO2000
 • ISO90
 • مجازی
 • آموزش
 • فضای سبز
 • الگوهای زیست محیطی
 • مدلسازی آلودگی های زیست محیطی
 • انرژی های نو
 • سیستم های بیوگاز

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی